Komunikaty

Przetarg nieograniczony na: Druk Tygodnika Informacyjno-Reklamowego WYSZKOWIAK z insertowaniem on-line dodatku TV i dostawą gazety do siedziby zamawiającego w Wyszkowie

Data umieszczenia:

Numer ogłoszenia w BZP: 318335 - 2011

Data zamieszczenia ogłoszenia: 05.12.2011

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.12.2011 godzina 09:00

Miejsce: Wyszkowski Ośrodek Kultury Hutnik, 07-200 Wyszków, ul. Prosta 7

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyszkowski Ośrodek Kultury "HUTNIK"

ul. Prosta 7, 07-200 Wyszków

tel. +48 29 742-44-48

e-mail: sekretariat@wok-hutnik.pl
www: http://www.wok-hutnik.pl

Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.wyszkow.pl/

Dziecięca Rewia SYLABA Studio Piosenki Koło Plastyczne Pracownia graficzna Ognisko Muzyczne

Wyszkowski Uniwersytet III Wieku Dyskusyjny Klub Filmowy Graffito Galeria

Zespół Pieśni i Tańca OBEREK Urząd Miejski w Wyszkowie Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wyszkowska Inicjatywa Planszówkowa Sieć kin studyjnych i lokalnych© 2007-2013 Wyszkowski Ośrodek Kultury "HUTNIK"
Zawartość merytoryczna: Wyszkowski Ośrodek Kultury "HUTNIK", e-mail: sekretariat@wok-hutnik.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14