Zasady przyjmowania wpłat za uczestnictwo w zajęciach. Czas pracy sekretariatu i kasy.

Data: 03.01.2022 r., godz. 13.40    Liczba odwiedzających: 2643

Sekretariat Wyszkowskiego Ośrodka Kultury "Hutnik" czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 08.00 - 16.00

Wpłaty za uczestnictwo w zajęciach przyjmowane są od poniedziałku do piątku
w godz. 08.00 - 19.00 w kasie przy wejściu głównym.

WPŁATY NA KONTO

Bank Spółdzielczy w Wyszkowie
konto nr 95 8931 0003 0002 2930 2039 0001
(prosimy o wpisywanie nazwiska osoby, której dotyczy opłata, nazwy formy zajęć i okresu, za który wpłata jest dokonywana)