W KRĘGU BAŁTYKU - Wystawa Malarstwa Marynistycznego

Liczba odwiedzających: 408
Czas trwania wydarzenia: od: 12.03.2024 r., godz. 18.00 do: 25.04.2024 r., godz. 16.00

Wyszkowski Ośrodek Kultury "HUTNIK"

ul. Prosta 7, 07-200 Wyszków
tel. +48 29 742-44-48
e-mail: sekretariat@wok-hutnik.pl
www: http://www.wok-hutnik.pl

Wyszkowski Ośrodek Kultury "Hutnik" oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Marynistów Polskich zapraszają na wernisaż wystawy 12 marca 2024, godz. 18:00

Galeria WOK Hutnik, ul. Prosta 7

 

Uczestnicy wystawy. Członkowie Stowarzyszenia Marynistów Polskich: Krystyna Hrehorowicz, Iwona Urban, Jerzy Griga, Renata Wojnarowicz, Krystyna Bachanek, Jan Wojciech Malik, Bożena Fibik-Beim, Krystyna Guranowska-Stolarz, Grażyna Wąsowicz, Włodzimierz Starościak, Ewa Dworzańska, Arkadiusz Michalik, Elżbieta Kwapińska, Eugeniusz Kozłowski, Joanna Targoni-Walaszek, Bogusław Doba, Lidia Snitko-Pleszko, Waldemar Kaliczak, Małgorzata Omelańczuk-Pawluk, Jerzy Jaroszewski, Włodzimierz Cerański, Małgorzata Bartel, Renata Bulicz, Renata Zajączkowska, Alicja Czerska-Garlicka, Jolanta Mikuła, Maria Niedźwiedź-Suchońska, Anna Forycka-Putiatycka, Małgorzata Marta Oborska, Irena Filipowicz.

Stowarzyszenie Marynistów Polskich zostało powołane w celu  prezentacji środowiska morskiego, nadmorskiego oraz śródlądowego – środkami artystycznego wyrazu.  SMP zrzesza twórców kultury marynistycznej a więc: malarzy, rzeźbiarzy, fotografików, literatów, publicystów, historyków, kompozytorów, medalierów itp. Przedstawiciele w/w dziedzin prezentują swoją twórczość w zakresie artystycznym i ekologicznym.  SMP współpracuje z Ministerstwem Transportu i Gospodarki Morskiej oraz jego agendami  terenowymi  (urzędy morskie, stocznie, przedsiębiorstwa armatorskie, uczelnie morskie itp.) w zakresie popularyzacji problematyki morskiej oraz ochrony środowiska morskiego w społeczeństwie organizując: wystawy, konkursy wiedzy o morzu, szanty, recitale oraz wieczory poetyckie.

 

wystawa_malarstwa_marynistycznego.jpg (293 KB)